Σάββατο, 16 Φεβρουαρίου 2008


Το πιο όμορφο άστρο του ουρανού.....

1 σχόλιο:

allokosmos είπε...

Ú i vethed nâ i onnad. Si boe ú-dhanna. Ae ú-esteli, esteliach nad.

Estelio han, estelio han, estelio, estelio han, estelio veleth.

Oo ee veh-thehd nah ee ohn-nahd.
See boh oo-thahn-nah
Eye oo-ess-tell-ee, ess-tell-ee-akh nahd.

Ess-tell-ee-oh hahn, ess-tell-ee-oh hahn, ess-tell-ee-oh,
Ess-tell-ee-oh hahn, ess-tell-ee-oh vehl-ehth.


This is not the end...it is the beginning.
You cannot falter now.
If you don't trust [this], trust nothing else.

Trust this, trust this, trust,
Trust this, trust love.