Δευτέρα, 24 Δεκεμβρίου 2007

Fairysong...


Det bur eit bergtroll uti Fosen eit sted
hans namn kjenne ingen, han er nψye med det
han var sε forelska i ei fager mψy
"eg sei ho ikkje namnet mitt, for da kan eg dψr"

Hei - hei huskom - i - hei
snart tek eg brura i min famn
hei - hei huskom - i - hei

Han tok den fagre mψya inn i Fosenhula si
der skull dei bu til saman til evig tid
men jenta var sψrgmodig ho gret og var sε lei
mens Bergetrollet laga i stand bryllaupsfest for dei

Hei - hei huskom - i - hei
snart tek eg brura i min famn
hei - hei huskom - i - hei

Den kvelden i fψr bryllaupsfest han var i godt humψr
han drakk og han sang som ein brudgom kan gjψr
i manga dagar hadde jenta prψvd ε lokke fram
sin brudgoms namn men tenk det hjelpte ei med dram

Hei - hei huskom - i - hei
snart tek han brura i sin famn
hei - hei huskom - i - hei

Som natta gjekk og meir han fekk
ho sεg sin muligheit
kom kjζre ven eg luskar deg du er mi kjζrlighet

Kom legg ditt hovud i mitt fang
eg for deg syngja vil
han blei sε glad han reiste seg og vart ein smule vill
Han dansa rundt og rundt og rundt
og pluteseleg han sang
ein sang det skulle visa seg han sang for siste gang


Hei - hei dunkeromdei
Han fekk ikkje brura i sin famn
Hei - hei dunkeromdei

Τρίτη, 20 Νοεμβρίου 2007

Συνάντιση στα ουράνια...

Είναι κάποιες λεπτεπίλεπτες σκιές
αυτές που καταφέρνουν να ξεφύγουν από την δυναστία του πλάστη τους.
Η νύχτα μοιάζει τόσο κρύα και τόσο εύθραυστη έτσι όπως τη γεμίζουν οι άγγελοι
που πασπαλίζουν αχνά κάθε τι που αναπνέει.
Και τα εργοστάσια καταυγάζονατι από φώς,
ο ήχος της καμπάνας φτάνει μέχρι τα ουράνια.
Επιτέλους συναντιθήκαμε και ας παραμένουμε μακριά ο ένας απ' τον άλλον....!